Bệnh viện KSU

Dành cho tất cả những ai muốn điều trị tốt nhất có thể trong bệnh viện

  • Bác sĩ điều trị chính
  • Phòng 1 hoặc 2 giường
  • Miễn phí lựa chọn bệnh viện
  • không có đồng thanh toán theo luật định
  • €200,00 cho một số phẫu thuật ngoại trú

áp dụng được

  • đối với người được bảo hiểm GKV
  • sau tai nạn
từ €4,30 – €44,60 mỗi tháng

Hoàn trả sau tai nạn

• 100% điều trị bác sĩ chính

• 100% phòng đơn hoặc đôi

• Miễn phí lựa chọn bệnh viện - bao gồm cả các phòng khám tư nhân

• Phạm vi đồng thanh toán

• "Khoản đóng góp €0,00" từ ngày thứ 92 trong bệnh viện

Ngoài ra

• €25,00 trợ cấp thay thế hàng ngày trong trường hợp từ bỏ

• €200,00 cho một số hoạt động ngoại trú

  • Bệnh viện KSU

Hoàn trả sau tai nạn

• 100% điều trị bác sĩ chính

• 100% phòng đơn hoặc đôi

• Miễn phí lựa chọn bệnh viện - bao gồm cả các phòng khám tư nhân

• Phạm vi đồng thanh toán

• "Đóng góp 0,00 euro" từ ngày thứ 92 trong bệnh viện

Ngoài ra

• €25,00 trợ cấp thay thế hàng ngày trong trường hợp từ bỏ

• €200,00 cho một số hoạt động ngoại trú

Bệnh viện KSU

Không phải sản phẩm bạn đang tìm kiếm?

Có nhiều ưu đãi hơn nữa cho bạn

Dành cho tất cả những ai muốn nằm phòng 1 giường trong bệnh viện

Hoàn trả các chi phí bổ sung cho

  • Phòng 1 giường trong bệnh viện

xa

€9,41

mỗi tháng

Dành cho tất cả những ai muốn nằm phòng 2 giường trong bệnh viện

Hoàn trả các chi phí bổ sung cho

  • Phòng 2 giường trong bệnh viện

xa

€2,49

mỗi tháng

This website or its third party tools use cookies which are necessary to its functioning and required to achieve the purpose illustrated in the privacy policy. Please refer to the privacy policy to withdraw your consent to all or some of the cookies. By confirming the accept button you agree to the use of cookies.