Hỗ trợ trực quan KHMR

Bảo hiểm cao cấp cho những người đeo kính và máy trợ thính

 • đối với người được bảo hiểm GKV
từ €8,16 – €10,44 mỗi tháng

hoàn lại tiền từ

 • Tối đa €300,00 cho kính đeo và kính áp tròng
 • Tối đa €600,00 cho máy trợ thính
 • Tối đa €300,00 cho viện trợ

Ngoài ra

 • Bảo hiểm sức khỏe du lịch lên đến 3 tháng
 • Phương tiện hỗ trợ trực quan KHMR

hoàn lại tiền từ

 • Tối đa €300,00 cho kính đeo và kính áp tròng
 • Tối đa €600,00 cho máy trợ thính
 • Tối đa €300,00 cho viện trợ

Ngoài ra

 • Bảo hiểm sức khỏe quốc tế lên đến 3 tháng
Phương tiện hỗ trợ trực quan KHMR

Không phải sản phẩm bạn đang tìm kiếm?

Có nhiều ưu đãi hơn nữa cho bạn

Bảo hiểm dành cho những người đeo kính cận, những người muốn tiết kiệm

hoàn lại tiền từ

 • Tối đa €200,00 cho kính và kính áp tròng

Ngoài ra

 • Bảo hiểm sức khỏe du lịch lên đến 3 tháng

xa

€3,66

mỗi tháng

This website or its third party tools use cookies which are necessary to its functioning and required to achieve the purpose illustrated in the privacy policy. Please refer to the privacy policy to withdraw your consent to all or some of the cookies. By confirming the accept button you agree to the use of cookies.